AktuelnoOlovo

Općina Olovo predstavila vodič „Budžet za građane“ Općine Olovo

Na zvaničnoj web stranici Općine Olovo predstavljen je vodič za građane koji odmah na početku započinje obraćanjem Načelnika Općine Olovo Đemala Memagića.

”Budžet za građane” ima za cilj da javnosti omogući bolji uvid u planiranje i prikupljanje budžetskih sredstava, poveća stepen uključenosti zajednice u proces planiranja i odlučivanja, bolju transparentnost u upravi, razvoj zajednice, te razumijevanje načina na koji se vrši raspodjela sredstava budžetskim korisnicima i ostalim korisnicima sredstava iz budžeta Općine Olovo.

“Predstavljam Vam vodič za građane „Budžet za građane“ Općine Olovo koji na jednostavan način prikazuje
kako se planira, prikuplja i troši novac iz budžeta Općine Olovo tokom budžetske godine.
„Budžet za građane” ima za cilj da javnosti omogući bolji uvid u planiranje i prikupljanje budžetskih
sredstava, te razumijevanje načina na koji se vrši raspodjela sredstava budžetskim korisnicima i ostalim
korisnicima sredstava iz budžeta Općine Olovo.
Ovaj vodič kroz budžet namijenjen je svim građanima koji žele da budu obaviješteni o planovima Općine
Olovo za prikupljanje prihoda i primitaka i utrošak rashoda i izdataka, odnosno da prate realizaciju
postavljenih ciljeva Općine Olovo. Kroz „Budžet za građane“ želimo Vam omogućiti ne samo bolje
razumijete nadležnosti Općine Olovo kao lokalne samouprave, već i pokazati područja na koja
usmjeravamo budžetska sredstva.
U cilju povećanja stepena uključenosti zajednice u proces planiranja i odlučivanja, bolje transparentnosti u
upravi i podrške većem učešću javnosti u procesu planiranja i razvoja zajednice, Općina Olovo je
uspostavila mehanizam za izradu budžeta i plana kapitalnih investicija za ostvarivanje kontinuiranog i šireg
dijaloga između civilnog društva, mjesnih zajednica i lokalnih organa vlasti. Na ovaj način nastavljamo
unapređivanje otvorenog i odgovornog odnosa sa građanima u procesima donošenja važnih odluka na
lokalnom nivou.
Novac kojim raspolaže lokalna vlast je novac građana. Prihodi se prikupljaju od pravnih i fizičkih lica kroz
poreze (na plaće i radnu snagu, na imovinu, na promet nepokretnosti, na dohodak, kroz indirektne
poreze …), te kroz plaćanje raznih taksi i naknada. Pored toga, prihodi se prikupljaju od koncesija za
iskorištavanje prirodnih resursa, naknada za korištenje državnih šuma, naknada koje uplaćuju zagađivači u
svrhu zaštite okoliša i dr.
Jedan od važnih mehanizama za obezbeđivanje transparentnosti rada organa lokalne samouprave jeste
javna rasprava. Javna rasprava pruža Vam priliku da u pisanoj formi iznesete svoje prijedloge, primjedbe i
sugestije. Svi dostavljeni prijedlozi pažljivo se razmotre i, unutar razumnih granica, uvrste u budžet.
Također, na raspolaganju su Vam i naše mjesne zajednice kao direktna veza između Vas i Općine Olovo.
One su tu da nam „prenesu“ Vaše zahtjeve i želje.
Vaš doprinos u kreiranju budžeta na ovakav način pomoći će nam da identifikujemo prioritete i stvarne
potrebe građana. Vaše aktivno učestvovanje u budžetskom procesu rezultirat će kvalitetnijim upravljanjem
lokalnom zajednicom”.

Hvala Vam na podršci i učestvovanju u oblikovanju budućnosti naše lokalne zajednice!
Vaš Općinski načelnik
Đemal Memagić s.

Vodič za građane „Budžet za građane“ Općine Olovo dostupan je na linku ispod,

Budzet-za-gradjane-2024.-godina

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button