AktuelnoOlovo

Novi olovski bilten u znaku novih naredbi FŠCZ – Stanje na dan 21.05.2020.u 8h

Prema jutrošnjem izvještaju iz Doma zdravlja Olovo broj lica u izolaciji je 58. U odnosu na jučerašnji dan broj je ostao isti iako je mjera izolacije istekla za 8 lica. Naime novih je 8 osoba ušlo u izolaciju od čega su 2 dolaska i 6 njihovih kontakata. Niko nije prijavio tegobe koje se mogu dovesti u vezu sa COVID-19. Nije bilo indikacija za nova testiranja.

Ova se statistika potvrđuje I izvještajem iz PS Olovo. Dakle u protekla 24 sata pod mjerama nadzora bilo 58 lica. Od navedenog broja 13 ih nije zatečeno na adresi stanovanja – vozači! Nisu zabilježeni slučajevi nepoštivanja naredbi! Drugih događaja nije bilo!

Naš štab CZ jutros se bavio I tumačenjem jučerašnje naredbe FŠCZ kojom se ukidaju mjere zdravstvenog nadzora i izolacije. Naime, donijetim naredbama prestale su da važe dosadašnje naredbe Federalnog štaba civilne zaštite po kojima se svim građanima koji su ulazili u BiH na jednom od graničnih prelaza na području Federacije BiH izricala mjera o stavljanju pod zdravstveni nadzor i izolaciju u trajanju od 14 dana.  Federalni sanitarni inspektor, do ukidanja ovih mjera, bio je obavezan da svim licima koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu izrekne rješenje o stavljanju pod zdravstveni nadzor i ograničavanje kretanja u trajanju od 14 dana. Nova naredba stupila je na snagu danom donošenja.

Ostalo je nejasno da li se ovom naredbom ukidaju aktuelne mjere izolacije, odnosno da li ovom naredbom prestaje izolacija za pomenutih naših 58 građana nad kojima se trenutno provodi ova mjera. Poslednje informacije koje mi imamo kazuju kako je to pitanje službenim putem poslato FŠCZ I da se odgovor očekuje. Ukoliko odgovor bude potvrdan štab će oglasiti momentalni prestanak mjere izolacije za ove naše građane .

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button