AktuelnoOlovo

OPĆINA OLOVO TRAŽI IZVJEŠTAJ O NAMJENSKOM UTROŠKU SREDSTAVA

Iz Službe za ekonomske poslove Općine Olovo prenosimo poziv korisnicima sredstava iz budžeta općine Olovo u 2020.godini za dostavljanje izvještaja o namjenskom utrošku dodjeljenih sredstava.

Korisnici transfera i grantova doznačenih u 2020. godini dužni Općini Olovo dostaviti izvještaj o namjenskom utrošku sredstava. U slučaju da korisnici transfera ne dostave izvještaj o namjenskom utrošku sredstava neće imati pravo aplicirati za dodjelu sredstava u 2021. godini.

Korisnici granta obavezni su po okončanju projekata i realizaciji odobrenih sredstava dostaviti nadležnoj općinskoj službi izvještaj o utrošku budžetskih sredstava, sa finansijskom dokumentacijom. Uslov za isplatu sredstava u 2021. godini je pravdanje utroška sredstava korištenih u 2020. godini.

Pozivaju se svi korisnici transfera i korisnici grantova da, najdalje do 29.01.2021. godine, dostave izvještaj o namjenskom utrošku sredstava odobrenih u 2020. godini.

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button