AktuelnoOglasiRadio Olovo

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom raspisao dva Javna poziva!

1.       Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (Fond) je na osnovu Odluke Upravnog odbora o objavljivanju Javnog poziva za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba s invaliditetom u 2023. godini br. 01-04-5-2098/23 od 20.02.2023 godine, raspisao Javni poziv za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2023. godini.

2.       Predmet Javnog poziva je raspodjela sredstava Fonda u ukupnom iznosu od 7.000.000,00 KM za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje i samozapošljavanje osoba s invaliditetom.

3.       Osnovni iznos novčanog stimulansa kod zapošljavanja pod posebnim uslovima koji se dodjeljuje po jednoj novozaposlenoj osobi s invaliditetom je 9.000,00 KM, a najveći mogući iznos koji se može dodijeliti po jednoj osobi je 16.200,00 KM,u zavisnosti od procenta invaliditeta i perioda zapošljavanja.

4.       Osnovni iznos novčanog stimulansa kod zapošljavanja pod općim uslovima koji se dodjeljuje po jednoj novozaposlenoj osobi s invaliditetom je 11.000,00 KM, a najveći mogući iznos koji se može dodijeliti po jednoj osobi je 19.800,00 KM,u zavisnosti od procenta invaliditeta i perioda zapošljavanja.

5.       Javni poziv ostaje otvoren 50 dana zaključno sa 13.04.2022. godine.

6.       Cijeloviti tekst Javnog poziva, kao i aplikacioni obrasci za prijavu mogu se preuzeti na službenoj internet stranici Fonda: www.fond.ba i u prostorijama Fonda, ul. Vilsonovo šetalište br. 10, 71000 Sarajevo.

7.       Nepotpune, neblagovremene i neodgovarajuće prijave neće se uzimati u razmatranje.

           Datum objave: 22.02.2022.godine

OBAVJEŠTENJE O RASPISIVANJU

JAVNOG POZIVA

za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti, razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica u 2023. godini

  1. Fond za profesionalnu rehablitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (Fond) je, na osnovu Odluke o objavljivanju Javnog poziva broj: 01-04-5-2100/23 od 20.02.2023. godine, raspisao Javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti, razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica u 2023. godini
  1. Predmet Javnog poziva je izbor programa razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica, te programa  održivosti zaposlenosti, razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica u 2023. godini (Lot I, Lot II, Lot IV, Lot V), koji će sudjelovati u raspodjeli sredstava Fonda za finansiranje /sufinansiranje programa u 2023. godini. 
  1. Ukupan iznos sredstava koja se dodjeljuju po ovom javnom pozivu je 5.000.000,00 KM,  raspoređenih na četriri LOT-a prema oblastima na koje se programi odnose, tj. shodno projektnim ciljevima i aktivnostima, te potrebama osoba s invaliditetom, kako slijedi:

a)      Lot I: Za finansiranje/sufinansiranje programa za održavanje postojećeg nivoa zaposlenosti osoba sa invaliditetom u privrednim društvima za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnim radionicama – 1.800.000,00 KM;

b)      Lot II: Za finansiranje/sufinansiranje programa za razvoj privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica – 1.600.000,00 KM;

c)      Lot IV: Za finansiranje/sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom koje obavljaju samostalnu djelatnost ili poljoprivrednu djelatnost kao jedino i glavno zanimanje uključujući i osobe sa invaliditetom koje su zaposlene u skladu sa članom 56. stav 2. i 3. Zakona – 1.500.000,00 KM;

d)      Lot V: Za finansiranje/sufinasiranje programa održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom zaposlenih u organizacijama osoba sa invaliditetom – 100.000,00 KM.

  1. Najveći iznos sredstava za finansiranje odnosno sufinanciranje koji se može dodijeliti po jednom programu za svaki Lot je:

a)        Lot I: Za finansiranje/sufinansiranje programa za održavanje postojećeg nivoa zaposlenosti osoba sa invaliditetom u privrednim društvima za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnim radionicama – 50.000,00 KM;

b)        Lot II: Za finansiranje/sufinansiranje programa za razvoj privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica – 70.000,00 KM;

c)        Lot IV: Za finansiranje/sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom koje obavljaju samostalnu djelatnost ili poljoprivrednu djelatnost kao jedino i glavno zanimanje uključujući i osobe sa invaliditetom koje su zaposlene u skladu sa članom 56. stav 2. i 3. Zakona – 5.000,00 KM;

d)        Lot V: Za finansiranje/sufinasiranje programa održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom zaposlenih u organizacijama osoba sa invaliditetom – 12.000,00 KM.

 

5.       Javni poziv ostaje otvoren 30 dana zaključno sa 24.03.2023. godine.

6.       Cijeloviti tekst Javnog poziva, kao i aplikacijski obrasci za prijavu, mogu se preuzeti na službenoj internet stranici Fonda: www.fond.ba ili u prostorijama Fonda, ul. Vilsonovo šetalište br. 10, 71000 Sarajevo.

7.       Nepotpune, neblagovremene i neodgovarajuće prijave neće se uzimati u razmatranje.

      Datum objave: 22.02.2023. godine                                                                                                                                                                                   

–     Javni  poziv za dodjelu novčanog stimulansa u 2023. godinu za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom, možete preuzeti ovdje:       JAVNI POZIV za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2023. godini | FPRZOI (fond.ba)

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button