Obrazovanje

OŠ”Olovo” uputila poziv roditeljima za upis djece za Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja

imagesMinistarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, u saradnji sa javnim i privatnim predškolskim ustanovama i osnovnim školama na području Zeničko-dobojskog kantona, planira implementaciju Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu, u skladu sa članovima 22, 46, 48, 52. i 56. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (”Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” broj 7/10, 8/12).
• Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja (POPOiO) u školskoj 2016/2017. godini namijenjen je djeci koja će do 1.marta 2017. godine navršiti 5 godina i 6 mjeseci života i koja, u ovoj školskoj godini, nisu pohađala neku od predškolskih ustanova.
• Roditelji/staratelji djece trebaju prijaviti dijete za Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja u školu koju će dijete pohađati,
1) Kod pedagoga škole u Olovu za polaznike sa područja MZ Olova, MZ Bakići Dolovi,
2) Kod nastavnice Mersihe Dedić u školi u Olovskim Lukama za polaznike sa područija MZ Olovske Luke i Gurdići i Lišci,
3) Kod nastavnice Nihade Kljajić u školi u Dugandžićima za polaznike sa područija MZ Dugandžići i Kolakovići
4) Kod nastavnice Halime Kadrić u školi na Kruševu za polaznike sa Kruševa i Prgoševa
5) Kod nastavnika Melisa Selimovića u školi Musići za polaznike iz MZ Musići i Klinčići
Za evidentiranje nije potrebno prisustvo djeteta, niti prilaganje bilo kakve dokumentacije.
Evidencija djece će trajati u periodu od 26.12.2016. godine do 20.01.2017. godine u školi koju će djeca pohađati.
• U istom periodu, od 26.12.2016. godine do 20.01.2017. godine, obavit će se i besplatni ljekarski pregledi djece-polaznika Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja.

• O upisu djece u Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja (POPOiO), sa svom potrebnom dokumentacijom, kao i vremenu realizacije Programa roditelji/staratelji bit će obaviješteni putem sredstava javnog informisanja i putem obavještenja na školi u kojoj su djeca evidentirana.

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button