AktuelnoOlovo

JESENJE ČIŠĆENJE KORITA NAŠIH RIJEKA

Objektivima naše kamere jutros smo, u našem gradu, zabilježili radove u koritu rijeke Stupčanice. Saznali smo potom, u nadležnoj općinskoj službi, da se radi o jesenjem projektu čišćenja korita Stupčanice i Bioštice u gradskoj i prigradskoj zoni, te djela korita rijeke Krivaje u Solunu. Radove čija ukupna vrijednost iznosi 186 hiljada maraka izvodi preduzeće Gramat d.o.o Gračanica.

   Važnost ovih radova i održavanje korita olovskih rijeka dokazuje se njihovom prohodnošću u vremenu visokih vodostaja i odolijevanju poplavama koje svake sezone sa kišama zaprijete Olovu koje leži u krilu tri rijeke.

Lijepo oktobarsko vrijeme ide na ruku izvođaču radova i doprinosi da ovaj posao bude završen u ugovorenom roku. Projekat se finansira iz sredstava Agencije za vode sliva rijeka Save.

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button