AktuelnoOlovoPrivreda

Poziv na JAVNU RASPRAVU o Nacrtu Budžeta Općine Olovo za 2021. godinu i Nacrtu Odluke o izvršenju Budžeta Općine Olovo za 2021. godinu

Na sjednici Općinskog vijeća, održanoj 31.10.2020. godine, Općinsko vijeće Olovo usvojilo je:

  1. Nacrt Budžeta Općine Olovo za 2021. godinu (broj: 01-01-3-2099/20 od 31.10.2020. godine) i
  2. Nacrt Odluke o izvršenju Budžeta Općine Olovo za 2021. godinu (broj: 01-01-3-2100/20 od 31.10.2020. godine)

i uputilo ih u javnu raspravu, u trajanju od 30 dana.

Nacrt Budžeta Općine Olovo za 2021. godinu i Nacrt Odluke o izvršenju Budžeta Općine Olovo za 2021. godinu objavljeni su u „Službenom glasniku općine Olovo“, oglasnoj ploči Općine Olovo i web stanici Općine Olovo.

Javna rasprava o Nacrtu Budžeta Općine Olovo za 2021. godinu (broj: 01-01-3-2099/20 od 31.10.2020. godine) i Nacrtu Odluke o izvršenju Budžeta Općine Olovo za 2021. godinu (broj: 01-01-3-2100/20 od 31.10.2020. godine) zakazuje se za 21.12.2020. godine (ponedjeljak), u Sali Općinskog vijeća Olovo, sa početkom u 13:00 sati.

Pozivaju se učesnici javne rasprave da eventualna PITANJA, PRIJEDLOGE, SUGESTIJE ili PRIMJEDBE, u terminu održavanja javne rasprave, dostave u pisanoj formi.

Cijeneći trenutnu epidemiološku situaciju u svijetu i Bosni i Hercegovini i uzimajuću u obzir činjenicu da se situacija svakodnevno mijenja u vezi sa širenjem koronavirusa (COVID-19), pozivaju se učesnici javne rasprave, prilikom održavanja javne rasprave, na maksimalnu odgovornost prema svom zdravlju i zdravlju drugih, kao i da se pridržavaju svih mjera i preporuka koje izdaju nadležne zdravstvene institucije i ustanove.

OPĆINSKI NAČELNIK

Đemal Memagić

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button