AktuelnoObrazovanjeOlovo

Do kraja mjeseca prijave za program predškolskog odgoja i obrazovanja

Iz OŠ “Olovo”obavještavaju da je u toku evidentiranje djece -polaznika Programa predškolskog odgoja i obrazovanja.Evidencija je obavezna za djecu koja će do 1.marta 2021.godine navršiti 5 godina i 6 mjeseci života i koja u ovoj školskoj godini nisu pohađala neku predškolsku ustanovu a pripadaju školskom području OŠ “Olovo”.
Prijava se vrši isključivo elektronskim putem na e-mail škole: os_olovo@bih.net.ba ili na broj telefona 061/492-256.
Evidencija će se vršiti do 30.12.2020.godine.
Za evidenciju su potrebni sljedeći podaci:
-Prezime (ime oca) ime djeteta
-datum rođenja
-adresa stanovanja
-kontakt telefon/e-mail
-mjesna zajednica
-naziv predškolske ustanove u kojoj će djeca pohađati POPOiO
-da li je dijete prethodne šk.godine pohađalo POPOiO

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button