Općenito

PRO-Budućnost, projekat Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) sa srednjošklocima iz Olova, Kladnja i Vlasenice u Olovu predstavio radionicu Boalovog pozorišta potlačenih

10168084_517695995001580_2144952660971761544_nPRO-Budućnost, projekat Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) organizovalo je predstavljanje Boalovog pozorišta potlačenih u prostorijama Doma kulture u Olovu .
U predstavi koja je odigrana glumile su srednjoškole i srednjoškolci iz Olova, Kladnja i Vlasenice, a sa grupom mladih je radio Sead Đulić iz Mostara.

PRO-Budućnost (Povjerenje, Razumijevanje, Odgovornost za Budućnost) je četverogodišnji projekt Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) na izgradnji pomirenja i povjerenja među građanima svih etničkih grupa u BiH.

Ova aktivnost se temelji na pretpostavci da izgradnja trajnog mira počinje otvaranjem iskrenog dijaloga te razumijevanjem druge strane. Projekat provodi Catholic Relief Services (CRS) u partnerstvu s Fondacijom Mozaik, Caritasom Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, Forumom građana Tuzle i Helsinškim parlamentom građana Banja Luka.

Projekat se provodi u 32 općine/opštine širom BiH i uključuje aktivnosti sa mladima kroz grant sredstva za omladinske inicijative, inicijative žena, formalne i neformalne grupe, obrazovne programe za mlade, studijska putovanja, škole, takmičenja, i kampove mira, te zagovaračke aktivnosti, kulturna dešavanja, predstave, projekcije filmova, izložbe, fudbalska takmičenja i drugi kulturni i sportski sadržaji, medijsku promociju i dodjelu novinarskih i mirovnih nagrada, Platformu za izgradnju mira, te angažman u okviru Mreže za izgradnju mira.
1458647_517695855001594_1659144218452568569_n
Prva aktivnost planirane tokom aprila je radionica Boalovog pozorišta potlačenih, priprema i igranje predstava. Predstava Pozorišta potlačenih je zamišljena kao uvod za mlade osobe zainteresirane za transformacije sukoba, nenasilje, ljudska prava, suočavanje sa prošlosti te izgradnju mira u širem smislu.

Cilj pozorišta potlačenih je humanizacija čovječanstva. Prema Augustu Boalu, idejnom tvorcu ovog pozorišnog modela, pozorište je jedno od osnovnih ljudskih djelatnosti, ono je unutrašnji ljudski nagon. A pozorište pak nastaje kada čovjek uvidi da sam sebe može posmatrati u akciji. On je glumac (akter) i gledalac (promatrač) u istoj osobi. To mu dopušta kontrolu, a time i promjenu svog ponašanja, svog djelovanja. Na tom principu leži forum-teatar. Osnova je – djelovanje, motivisanje gledaoca-glumca na akciju, na promjenu modela zadatog u forum-sceni. Kroz djelovanje gledaoci-glumci posmatraju sebe i tako uče iskustvom,kaže su informaciji koju je sapoštio Goran Bubalo direktor projekta PRO-Budućnost.

Više informacija o projektu je dostupno na www.mreza-mira.net i www.facebook.com/mzim.bh

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button