Općenito

Regionalne ceste na području Olova u katastrofalnom stanju,čeka se odabir izvođača

13327431_859532587484584_7786428706630405411_n

13325515_859532594151250_6970334894111125941_nRegionalne putne komunikacije R 468 Olovo – Sokolac i R467 Ribnica-Olovo-granica Federacije BiH posljednjih mjeseci zbog lošeg stanja i neodržavanja postale su razlog negodovanja brojnih građana i vozača koji svakodnevno koriste ove putne komuninakcije. Isječeni djelovi oštećenog asfalta koje je preduzeće „Porobić“ izvršilo prije više od godinu i po ni do danas nisu sanirani i već dugo za vozače predstavljaju prave prepreke. To je bio razlog zbog koga je savjet MZ Dugandžići svim nadležnim instancama uputio hitan dopis za konačnu sanaciju, najavljujući i potpunu blokadu saobraćaja kao poslednju mjeru u tom nastojanju.
Na upit i dopis Savjeta MZ Dugandžići koji je putem općinske Službe za ekonomske poslove upućen, kantonalnom inspektoru za puteve, Ministarstvu za promet ZDK i Kantonalnoj direkciji za ceste sa ovih adresa stigli su slični odgovori. Tako se u odgovoru Kantonalne direkcije za ceste kaže da je pomenuta direkcija za ceste 07.07.2012.godine sa izvođačem „Porobić“ d.o.o Zavidovići zaključila četverogodišnji Okvirni sporazum o uslovima i načinu održavanja regionalnih cesta R 468 Olovo Sokolac i R467 Ribnica-Olovo-granica Federacije BiH.
-„Obzirom da je ugovor istekao ove godine Direkcija za ceste je pokrenula postupak javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvršenje redovnog održavanja navedenih regionalnih cesta u naredne četiri godine.Trenutno je u toku postupak rješavanja žalbi na nivou Ureda za razmatranje žalbi BiH u Sarajevu.Nakon što se završi predviđena zakonska procedura sa odabranim ponuđačem radova će biti zaključen četverogodišnji okvirni sporazum i ugovor o redovnom održavanju navedenih regionalnih cesta 2016.godinu,kaže se u odgovoru Kantonalne direkcije za ceste ZDK.
Prema ovom odgovoru svima koji koriste ove putne komunkacije ne preostaje ništa drugo nego čekanje i oprez.

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button