Općenito

Ekopak u Olovo dopremio kontejnere za odvajanje ambalažnog optada

10924767_638920616212450_3986174564675555218_nKao rezultat saradnje sa Općinom Olovo i sporazuma koji je organizacija „Ekopak“ sklopila sa JKP „Bioštica“ u Olovo je danas dopremljeno 15 namjenskih kontejnera za razdvajanje otpada koji će biti postavljeni na 5 mjesta (eko otoka) u gradu. Prema riječima Samre Jažić stručne saradnice za prodaju i komunikacije u Ekopak-u osim nabavke kontejnera, ovaj prvi ovlašteni operater za sistem upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom, pomoći će i u izgradnji reciklažnog dvorišta, kao i uspostavi „Eko-otoka“ u Olovu. Olovo je deseta od ukupno 12 općina koje su sa Ekopakom potpisale ugovore i ostvarile ovakav vid saradnje. Intencija je, kaže Jažić, da se ovakvi ugovori potpišu sa svim općinama u Federaciji BiH. Preuzimajući značajnu donaciju koja će doprinijeti još čistijoj sredini i povećanju ekološke svijesti Kasim Kljajić direktor JKP „Bioštica“ Olovo kazao je kako će u narednih par dana na pet mjesta u gradu biti postavljeno po tri namjenska reciklažna kontejnera ( za papir,staklo i plastiku), potvrdivši i skoru izgradnju reciklažnog dvorišta lagerovanje, sortiranje i pakovanje ambalažnog otpada.
Vjerujemo da će, zahvaljujući ekološkoj svijesti svih nas, ambalažni otpad sada završavati u za to predviđenim kontejnerima i da će rezultat ovog projekta biti još ljepše i još čistije Olovo!

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button