AktuelnoOlovoPrirodne nepogode

Upozorenje iz Civilne zaštite Olovo u slučaju izazivanja požara

Poštovani sugrađani,

Proljeće je godišnje doba kada se inteziviraju radovi na otvorenim prostorima, vrše se intenzivnija čišćenja i spaljivanja na poljoprivrednim površinama gdje se usljed paljenja korova često izazivaju požari koji za posljedicu imaju manje i veće materijalne štete. U toku 2020. godine u Zeničko-dobojskom kantonu evidentirano je 141 šumski požar na površini od 1.601,25 ha procjenjena šteta iznosi 1.531.171,73 KM. Ovaj podatak se odnosi samo na požare gdje su intervenisale vatrogasne jedinice dok je ukupan broj požara veći i sa većim materijalnim štetama.

Da naglasimo da pri paljenju livada i niskog rastinja u BiH svake godine smrtno stradaju četiri osobe. Nažalost i naši sugrađani su smrtno stradavali na ovaj naćin.

             Preporuke za provođenje preventivnih mjera zaštite od šumskih i drugih požara u požarnoj sezoni

Izbjegavajte paljena bilo koje vrste na otvorenom prostoru,

a ako vršite paljena vršite ih dalje od objekata i površina koje se mogu lako zapaliti, zabranjeno je paljenje unutar livada i niskog rastinja, na šumama i šumskom zemljištu, na udaljenosti od 150 m od šumskih površina, spaljivanje treba vršiti na hrpama koje trebaju biti male ne više i šire od 1metra,

Ako ipak dođe do požara; ne podliježite panici, pokušajte lokalizovati požar, a ako niste u mogučnosti obavijestite policiju ili vatrogasnu jedinicu. Samo vas molimo nemojte napustiti požarni prostor a da nikog niste obavijestili.

Vi sigurno znate da je ova oblast regulisana Zakonima i odlukama o zaštiti od požara i vatrogastvu gje između ostalog stoji da u šumama i šumskom zemljištu, kao i na drugim zemljištu na udaljenosti od 150 m od nije dozvoljeno loženje vatre. Da u šumama i na šumskom zemljištu namjenjenom izletištima, može se ložiti samo na određenim i obilježenim mjestima i da je paljenje bilo kakve vatre strogo zabranjeno.

Za nepoštivanje propisa o zabrani loženja vatre na otvorenim prostorima policija podnosi prekršajne prijave, gdje su kazne od 100,00 do 800,00 KM. Ukoliko je paljenjem vatre nastala veća šteta ili opasnost po ljude, protiv počinitelja se podnosi krivična prijava, gdje su novčane kazne minimum 2.000,00 KM i kazne zatvora od 1 do 10 godina.

            Šta još možete učiniti za sebe: osigurajte kod osiguravajućeg društva Vašu imovinu od osnovnih rizika: požara i udara groma, oluje i grada, poplava i bujica, klizanja tla i odronjavanja, izlijevanja vode iz vodovodnih i kanalizacionih cijevi.

Šta Vam mi možemo pomoći

U slučaju pojave požara intervenisati na gašenju požara.

Ako želite da se pravovremeno pripremite na prirodne i druge nesreće u Službi civilne zašteie možete dobiti sve potrebne informacije i brošure.

Kontakti za pomoć:

Policija 122,

Civilna zaštita 121,

Vatrogasci 123,

Hitna medicinska pomoć 124.

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button