Općenito

Kako zapošljavaju novoregistrovane kompanije u BiH?

PR 512 Zaposljavanje BOSTokom prvog kvartala 2014. godine više od 80% malih i srednjih kompanija nije struktuirano planiralo nova zapošljavanja u 2014. godini, odnosno nema predviđen budžet za zapošljavanje novih uposlenika, pokazalo je istraživanje Posao.ba portala.
Situacija nije mnogo drugačija ni kada je riječ o novoregistrovanim kompanijama na tržištu ispitanih tokom drugog kvartala, od kojih njih 54% nema planove za prijem novih kadrova u tekućoj godini.
Preduzeća ne isključuju mogućnost da će otvarati nova radna mjesta, a ta činjenica pokazuje da se najveći broj novih radnih mjesta u tim kompanijama otvara neplanski, pa čak i stihijski jer nepovoljne prilike na tržištu ne dozvoljavaju godišnje planiranje zapošljavanja.
Uprkos tome, postoje i primjeri pozitivnih kretanja, gdje 70% kompanija koje nisu zapošljavale u protekloj godini planiraju otvaranje novih radnih mjesta (u ovaj procenat ne spadaju novoregistrovane kompanije).
Istraživanje provedeno tokom prve polovine tekuće godine je u najvećoj mjeri obuhvatilo novoregistrovane kompanije na tržištu kao i kompanije koje u proteklom periodu nisu aktivno i planski tražile radnu snagu, a pokazalo je da 30% takvih kompanija nije uopšte zapošljavalo nove radnike u posljednje dvije godine.
Rezultati pokazuju da veliki broj poslodavaca očekuje subvencije i programe zapošljavanja od zavoda, te da zapošljavanja planiraju stihijski nakon oglašavanja poziva za ovakve programe, ili da su jednostavno u fazi začetka poslovanja gdje nema prostora za širenje kadrova.
Male i novoregistrovane kompanije u BiH koje su obuhvaćene istraživanjem, prilikom zapošljavanja uglavnom se oslanjaju na preporuke rodbine i poznanika u procjeni kandidata i njihov prijem u radni odnos, dok se srednje i velike kompanije odlučuju na profesionalne usluge specijaliziranih servisa za zapošljavanje.
U 56% ispitanih kompanija koje su najvećim djelom manja preduzeća, odluku o zapošljavanju donosi isključivo direktor, dok svega 6% kompanija ima odjel za ljudske resurse zadužen za brigu o postojećim i novim uposlenicima.
Više od 33% kompanija koje su zapošljavale u protekle dvije godine je to uradilo putem preporuke, a svega 8% kompanija je prilikom zapošljavanja koristilo internet, radio ili novine (najvećim dijelom se odnosi na mala preduzeća, dok su novoregistrovane kompanije izuzete iz ovog procenta).
Kada je riječ o novoregistrovanim kompanijama, 45% ispitanih kompanija zapošljava isključivo na osnovu preporuke, a odluku o zapošljavanju u najvećem broju slučajeva donosi direktor (89%).
Najtraženiji kadrovi
Kadrovi koje kompanije u BiH najviše traže su prodaja (25%), administracija i logistika (25%) te zanati (15%). Najmanje traženi su kadrovi iz oblasti menadžmenta (2%), finansije (2%), te fizička radna snaga (7%).
Situacija nije mnogo drugačija ni kada su u pitanju novoregistrovane kompanije na tržištu BiH, koje najveće potrebe imaju za kadrovima iz oblasti prodaje (37%), KV struka (20%), zatim logistika (9%), administracija (7%), IT (5%) i finansije (4%).
O istraživanju
Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 821 kompanija, u periodu prva dva kvartala tekuće godine. Istraživanjem su obuhvaćene kompanije u svim većim gradovima BiH i drugim manjim privrednim centrima, a korištena je metoda telefonskog anketiranja. Uzorak istraživanja većinom čine kompanije koje u prosjeku imaju do 50 zaposlenika (71%) dok kompanije sa 50 i više uposlenika čine 29% od ukupnog broja kompanija obuhvaćenih istraživanjem. U istaživanje su bile uključene i kompanije registrovane u BiH tokom prve polovine 2014. godine.
O Posao.ba
Posao.ba je vodeći portal za zapošljavanje u BiH. U martu 2014. godine Posao.ba je proslavio 14 godina uspješnog rada. Zajedno sa grupom web portala: www.edukacija.posao.ba, www.plata.ba i www.bizoo.ba, dio je kompanije Kolektiv d.o.o, koja nudi širok spektar usluga: on-line i off-line regrutiranje kandidata, edukaciju, trening i staff leasing, branding poslodavaca, upravljanje projektima, business event management, HR consulting i upravljanje karijerom.
Posao.ba / www.Posao.ba je centralno mjesto tržišta rada u BiH i glavni regrutacijski kanal za većinu najznačajnijih bh. firmi.
Prema istraživanju gemius Audience Posao.ba je među 10 najposjećenijih web stranica u Bosni i Hercegovini.
Posao.ba je ravnopravni partner Alma Media Group i Network grupacije (www.the-network.com) – najveće i najpoznatije
svjetske grupacije internetskih stranica i portala za zapošljavanje.

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button