EkologijaOlovoPrivreda

Obezbijeđen besplatan sadni materijal i stručna pomoć pri pošumljavanju privatnih šuma

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu – Kantonalna uprava za šumarstvo obavještava vlasnike privatnih šuma da će u cilju podrške proljetnom pošumljavanju u 2020. godini za sve zainteresirane biti obezbijeđen besplatan sadni materijal, odgovarajuća projektna dokumentacija, kao i stručna pomoć pri izvođenju radova pošumljavanja.

Zainteresirani vlasnici privatnih šuma za detaljnije informacije mogu se obratiti na adresu Kantonalne uprave za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona (032/460-692) ili direktno kontaktirati neko od područnih odjeljenja, ovisno od lokacije gdje se privatna šuma ili šumsko zemljište nalazi:

Tešanj – 032/656-590

Maglaj – 032/603-910

Zavidovići – 032/868-410

Žepče – 032/880-759

Zenica – 032/441-920

Kakanj – 032/557-350

Visoko – 032/734-893

Olovo – 032/825-475

Vareš – 032/843-800

Vlasnici privatnih šuma su dužni da uz zahtjev za pošumljavanje svoje parcele dostave i odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuju vlasništvo nad predmetnom parcelom.

Pošumljavanje privatnih šuma ima veliki značaj ne samo za vlasnike privatnih parcela nego i za cijelo društvo, s obzirom na široku lepezu općekorisnih funkcija koje šume obavljaju.

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodprivredu ZDK – Kantonalna uprava za šumarstvo

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button